Paskelbta naujausia 2022 m. „European Consumer Payment Report“.

Skaitykite daugiau ›

„Intrum“ įsigijo turto įkeitimu užtikrintų ir neveiksnių paskolų portfelį iš UAB „Būsto paskolų draudimas“ Lietuvoje

„Intrum“ užbaigė reikalavimo teisių ir pareigų portfelio perleidimo sandorį su valstybės valdoma įmone UAB „Būsto paskolų draudimas“ (BPD) Lietuvoje. Portfelį sudaro tiek turto įkeitimu užtikrintos, tiek neveiksnios paskolos ir su jomis susiję įsipareigojimai bankams, tiek kiti neįvykdyti skoliniai įsipareigojimai.

Bendra apie 3000 vnt. bylų sudarančio portfelio reikalavimo teisių suma yra apie 41,2 mln. Eurų.

„Intrum“ buvo išrinkta BPD organizuoto konkurso laimėtoja. Portfelį BPD pardavė remdamasi  Lietuvos centrinio banko 2016 m. sausio 28 d. nutarimu, įpareigojančiu BPD parduoti teises ir pareigas, kylančias iš visų jai priklausančių draudimo sutarčių.

Nuosavybės teisė į reikalavimus ir susijusius įsipareigojimus jau perleista UAB „Intrum Lietuva“, kuri nuo šiol pradės su jais dirbti. Su įsipareigojimų perkėlimu Intrum sutiko visi draudimo sutarčių naudos gavėjai – pagrindiniai Lietuvos bankai. Klientai bus informuojami apie kreditoriaus pasikeitimą, tačiau jų sutarčių sąlygos nesikeis.

Esame rinkos lyderiai, dirbame su pavėluotais ir neatliktais mokėjimais. Užtikriname, kad su įmonėmis būtų atsiskaityta, siūlydami dviejų tipų paslaugas. Tai kreditų valdymo paslaugos, susitelkiant į pavėluotus mokėjimus ir skolų išieškojimą, bei uždelstų įsiskolinimų portfelių įsigijimas. Džiaugiuosi galimybe bendradarbiauti su „Būsto paskolų draudimu“ dėl šio portfelio įsigijimo. Galiu užtikrinti, kad dirbdami su klientais ir toliau laikysimės aukštų profesinių ir etinių standartų.
Ilva Valeika, „Intrum“ vykdančioji direktorė Baltijos šalyse

Kaip investuotoja ir kreditus valdanti įmonė „Intrum“ dalyvavo daugelyje sėkmingų portfelių pirkimų. „Intrum“ taip pat turi patirties bendradarbiaujant su valstybės valdomomis kreditų draudimo įmonėmis kitose Baltijos šalyse.

Apie „Būsto paskolų draudimą“

BPD yra būsto paskolų draudimo bendrovė, kurią 1998 metais įsteigė Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Bendrovės akcijas patikėjimo teise valdo, naudoja ir jomis disponuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.