Paskelbta naujausia 2022 m. „European Payment Report“. Daugiau skaitykite čia >>>

Tvarumas

„Intrum“ yra tvirtai įsipareigojusi remti tvarumą visame pasaulyje.

Mums tvarumas yra kertinis akmuo, ant kurio laikosi tai, kas sudaro mūsų įmonės esmę. Įsipareigojimas remti tvarumą įtvirtintas mūsų vizijoje, misijoje, tiksluose ir esminėse vertybėse. 

„Intrum“ neginčijamai yra pirmaujanti kreditų valdymo įmonė. Turime 9000 darbuotojų ir dirbame 24-iose Europos rinkose, todėl mūsų geografinė aprėptis ir apimtis yra unikali. Tačiau rinkos lyderio pozicija reiškia ir didelę atsakomybę. Esame pavyzdinis modelis savo sektoriuje. Turime ne tik galimybę, bet ir pareigą kurti naujus standartus ir keisti žmonių supratimą apie kreditų valdymą. Vykdydami etišką ir tvarią verslo veiklą, siekiame tapti tikru etalonu savo sektoriuje.

Mūsų vizija – užtikrinti, kad „Intrum“ pasitikėtų ir gerbtų visi, kurie teikia ir gauna kreditus. Tikime, kad įgyvendinant viziją yra svarbus tvarumo įsipareigojimas. 

Mūsų misija padėti įmonėms klestėti, rūpinantis jų klientais, apibrėžia mūsų vaidmenį visuomenėje ir lydi mus atliekant kasdienius darbus bei plėtojant verslą. Pagrindinį dėmesį skiriame vertės verslui ir visuomenei kūrimui. Tai naudinga ne tik įmonėms, nes su jomis laiku atsiskaitoma, bet ir piliečiams, nes jie atsikrato skolų. Mes, „Intrum“, norime įnešti ilgalaikį indėlį: suvokiame save kaip verslo, vyriausybių ir kitų suinteresuotų subjektų, su kuriais kartu kuriame tvarią ekonomiką, partnerius. 

Mūsų tikslas – prisidėti prie tvarios ekonomikos kūrimo žmonėms, įmonėms ir apskritai visuomenei. Kreditą suvokiame kaip esminę, itin svarbią augančios ir sveikos ekonomikos dalį. Žmonės ir įmonės turi turėti galimybę gauti ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas, kad galėtų plėsti ir kurti gyvenimą taip, kaip nori. Tačiau jeigu kreditai teikiami pernelyg atsainiai, jie gali būti nenaudingi žmonėms ir apskritai visuomenei. Pasirūpindami, kad įmonėms būtų sumokėta, o žmonės atsikratytų skolų, paverčiame prekybą paprasta, saugia ir sąžininga. Taip prisidedame prie tvarios ekonomikos kūrimo žmonėms, įmonėms ir apskritai visuomenei. 

Mūsų esminės vertybės – empatija, etika, atsidavimas ir sprendimai – atspindi tai, kaip mes, „Intrum“, dirbame ir kuo iš tiesų tikime. Daugiau apie mūsų vertybes skaitykite čia.

Jungtinių Tautų pasaulinis susitarimas

2016 m. žengėme svarbų žingsnį siekdami tvarumo ir pasirašėme didžiausią pasaulio įmonių tvarumo iniciatyvą – Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą. Kaip šį pasaulinį susitarimą pasirašiusi šalis, esame įsipareigojusi integruoti šį susitarimą ir dešimt jo principų į savo verslo strategiją, kultūrą bei kasdienę veiklą. Pasaulinio susitarimo principai perimti iš pasauliniu mastu pripažintų konvencijų ir deklaracijų, pavyzdžiui, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos. Įmonei „Intrum“, įskaitant jos darbuotojus ir tiekėjus, šios konvencijos ir deklaracijos yra esminės, nes jos integruotos į mūsų Elgesio kodekso politiką. 

Kiekvienais metais pateikiame viešą ataskaitą, kurioje pranešame apie savo veiklos tobulinimo pažangą žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir kovos su korupcija srityse bei nurodome, kaip integruojame į savo veiklą pasaulinio susitarimo principus. 

„Intrum“ tyrinėja elgesio praktiką Europoje

Nuo seno tyrinėjame vartotojų ir įmonių mokėjimo praktiką. Jau nuo 1998 m. rengiame metines ataskaitas apie Europos įmonių elgesio praktiką ir finansinį patikimumą. Europos mokėjimų ataskaitoje (2017 m.) nustatėme, kad didėja spaudimas mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) sutikti su ilgesniais atsiskaitymo terminais. Be to, nustatėme, kad greitesni mokėjimai leistų sukurti daugiau darbo vietų, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ). Čia rasite Europos mokėjimų ataskaitą (2018 m.). 

Europos vartotojų mokėjimų ataskaitoje (2017 m.) ištyrėme Europos vartotojų mokėjimų praktiką ir požiūrį. Mūsų ataskaita rodo, kad tėvai patiria socialinį spaudimą, verčiantį išleisti vaikams daugiau pinigų, nei gali sau leisti. Kas trečias iš tėvų Europoje praėjusiais metais yra patyręs socialinį spaudimą nupirkti savo vaikams tai, ko jaučia negalintys nupirkti. Dauguma jų (87 %) ėmėsi atitinkamų veiksmų ir veikiami socialinio spaudimo kažką nupirko. Visą ataskaitą rasite čia.