Intrum palieka Baltijos šalių rinkas. Aktiva finansinė grupė įgyja Baltijos šalių įmones 

Daugiau informacijos > 

3 veiksniai, darantys įtaką kredito rizikai

Ar jūsų įmonė teikia kreditus kitoms įmonėms arba fiziniams asmenims? Tuomet turėtumėte žinoti, kaip šie rizikos veiksniai gali paveikti jūsų įmonės kredito riziką.

Kredito rizika - tai rizika, susijusi su kredito suteikimu kitai šaliai. Pavyzdžiui, jei parduodate prekę kreditiniu būdu, siūlydami dalinį apmokėjimą ar skolindami pinigus. Kredito rizikos padidėjimas gali turėti įtakos jūsų verslui keliais būdais: 

  • Apmokėjimo laikas: klientai ilgiau užtrunka, kol atsiskaito priverčiant jus užpildyti atotrūkį tarp pardavimo ir apmokėjimo.
  • Didėja rizika, kad pinigai apskritai nebus išmokėti. 
  • Kredito rizikos pokyčiai gali lemti didesnį nurašymo pavojų, nepaisant nuolatinio ekonomikos augimo.
Daugelis įmonių nežino, kad kredito rizika gali padidėti net tada, kai ekonomika auga.
Ilva Valeika, Intrum direktorė Baltijos šalyse

Laimei, yra keletas makroekonominių kintamųjų, iš kurių galima spręsti, kaip keisis jūsų įmonės kredito rizika.

Rizikos vertinimas - skolų išieškojimas

Skolų išieškojimas iš įmonių rodo bendrą įsipareigojimų nevykdymo lygį ir parodo, kiek patikimi yra įmonių finansai. Tai naudinga informacija jūsų verslo rizikai įvertinti.

Norėdami apskaičiuoti įsipareigojimų nevykdymo lygį, vertiname bendrą skolų išieškojimą tarp ribotos atsakomybės bendrovių, ribotos atsakomybės bendrovių, kurių skolos išieškomos, dalį ir vidutinę skolų išieškojimo sumą, tenkančią vienai bendrovei, - sako I.Valeika.

Jei įsipareigojimų nevykdymo lygis proporcingai kyla, didėja ir rizika.

Sandorių apimtis ekonomikoje

Svarbiausias skolų išieškojimo augimą trumpuoju laikotarpiu lemiantis veiksnys yra sandorių skaičius ekonomikoje. Didėjanti paklausa iš namų ūkių lemia didesnę paklausą tarp įmonių. Tai savo ruožtu lemia sandorių skaičiaus didėjimą.

Jei įsipareigojimų nevykdančių įmonių dalis nesikeis, įsipareigojimų nevykdymo suma padidės didėjant finansinėms operacijoms. Kredito rizika, t. y. įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė, nesikeičia.

Tačiau kai sandorių tarp įmonių augimas išsilygina, tai gali turėti įtakos prieigai prie pinigų, taigi ir atskirų įmonių likvidumui. Dėl to skolų išieškojimo atvejai gali užtrukti ilgiau, todėl kredito rizika padidės.

Paklausa iš namų ūkių

Įmonių pelningumas priklauso nuo namų ūkių, t. y. vartotojų, paklausos. O ši paklausa labai priklauso nuo jų disponuojamų pajamų - pajamų, kurios lieka, kai vartotojai padengia savo pastovias išlaidas.

Disponuojamosioms pajamoms įtakos turi keletas veiksnių:

  • Skolinimosi palūkanų normos: kai palūkanų normos didėja, disponuojamosios pajamos mažėja. Tai savo ruožtu gali paveikti būsto kainas ir kitų prekių paklausą.  
  • Darbo užmokestis: kai realaus darbo užmokesčio stagnacija sutampa su didesnėmis skolinimosi palūkanomis, sumažėja disponuojamosios pajamos.
  • Skolos lygis: didelis skolos lygis padidina pažeidžiamumą dėl didėjančių skolinimosi palūkanų normų. Todėl norint apskaičiuoti kredito riziką ir įvertinti, kam suteikti kreditą, svarbu atsižvelgti į skolos ir pajamų santykį.

Ar žinote, kaip segmentuoti savo klientų bazę, kad suprastumėte, kuriems klientams suteikti kreditą? Galime padėti.

Žinome, kaip padėti savo klientams laiku gauti atlyginimą. Dėl mūsų geografinės aprėpties ir patirties, taip pat dėl paslaugų, teikiamų visuose kreditų ciklo etapuose, esame idealioje padėtyje, kad galėtume padėti jums pagerinti kreditų valdymą ir kartu apsaugoti jūsų verslo reputaciją.

Galite atsipalaiduoti, žinodami, kad rūpinamės jūsų pinigų srautais ir klientais.