Paskelbta naujausia 2021 m. „European Consumer Payment Report“. Daugiau skaitykite čia >>>

Kreditų optimizavimo paslaugos

Jūsų verslas saugus tik tada, kai saugus Jūsų klientų verslas.

Kreditų stebėsena

Staigus klientų įsipareigojimų neįvykdymas gali smarkiai paveikti Jūsų verslą – gali būti pavėluotai apmokamos arba visai neapmokamos sąskaitos. Todėl svarbu stebėti savo klientų veiklą, kad būtų galima išvengti neatsiskaitymo ateityje.
„Intrum“ stebi Jūsų klientų veiklą ir kredito susitarimus, kad nustatytų pokyčius, kurie gali turėti įtakos būsimiems mokėjimams ir kredito rizikai. Visi pokyčiai stebimi ir apie juos pranešama pagal nustatytas gaires. Įvykus pokyčių, galime padėti Jums imtis reikiamų veiksmų, kad sumažintumėte neatsiskaitymo riziką ateityje. Tai gali apimti išankstinio atsiskaitymo ar avanso planus arba didesnį informacijos srautą.

  • Neprilygstama mokėjimų schemų ir elgesio analizės patirtis.
  • Galimybė vykdyti stebėseną visoje Europoje ir pasaulyje.
  • Kredito stebėsenos metodai, kurie sumažina riziką, kylančią dėl įsipareigojimų Jūsų verslui nevykdančių klientų.

Apsaugokite verslą pažindami savo klientą

Stebėdami kreditus, visada būsite vienu žingsniu priekyje. Galėsite imtis veiksmų ir sumažinti galimo neatsiskaitymo riziką taip, kaip naudingiausia Jums ir Jūsų klientui.

Kredito sprendimai

Sprendimas, ar klientui turėtų būti suteikiamas kreditas, gali turėti reikšmingą poveikį Jūsų verslo pinigų srautui ir pelningumui. Tinkamas sprendimas sumažina Jūsų riziką ir santykius su kiekvienu klientu padaro pelningus.
Sėkmingas kredito rizikos vertinimas yra pagrįstas žinių, informacijos ir supratimo deriniu. „Intrum“ siūlo kredito sprendimų priėmimo platformą, sukurtą naudojantis išsamiausiomis Europos duomenų bazėmis ir sudėtingomis analizės bei vertinimo priemonėmis. Realiuoju laiku teikiame Jums išsamias rekomendacijas dėl fizinio asmens ar įmonės kreditavimo arba pasiūlome alternatyvių mokėjimo sprendimų. Mūsų kredito sprendimų paslauga padeda Jums išvengti pavėluoto sąskaitų faktūrų apmokėjimo.

  • Išsamaus vertinimo procesas, naudojantis sudėtingomis analizės ir vertinimo priemonėmis.
  • Visą Europą aprėpianti veikla ir kreditų informacijos duomenų bazė.
  • Veiksmingas ir saugus kredito įvertinimas realiuoju laiku.

Tinkami ir pagrįsti kredito sprendimai gali skatinti pardavimą

Suteikdama galimybę priimti tinkamus kredito sprendimus, „Intrum“ gali nuo pat pradžių padaryti Jūsų klientus pelningus ir subalansuoti Jūsų pinigų srautus bei klientų pasitenkinimą. Veiksmingai ir rūpestingai priimant sprendimus, sumažinama rizika ir Jūs galite sutelkti dėmesį į pardavimo rezultatų didinimą.

Kredito informacija

Jeigu dirbsite tik su patraukliais ir perspektyviais klientais, galėsite veiksmingiau naudotis savo pardavimo ištekliais. Tai daryti gali padėti „Intrum“ įžvalgos apie esamas ir būsimas klientų mokėjimo schemas.
Mūsų kredito informacijos paslaugos padeda Jums palaikyti esamų ir būsimų klientų duomenų bazių naujumą ir aktualumą. Informacija, kurią pateikiame, atrenkama iš kelių duomenų šaltinių ir dažnai apima ir teigiamą, ir neigiamą mokėjimo elgesį. Tai suteikia galimybę kreditų valdymo procese naudoti sudėtingus vertinimus ir kredito strategijas, įskaitant konkretiems klientams pritaikytus kredito procesus bei veiksmingesnius rinkodaros veiksmus.

  • Nacionalinės kreditų informacijos, patentinių ir trečiųjų šalių duomenų teikėjai.
  • Aukščiausio lygio statistikos priemonės ir IT kompetencija analizei.
  • Klientų duomenų bazių naujumo ir aktualumo palaikymas.

Visada nauja ir aktuali kreditų informacija gali padidinti pelną

Visada naujos ir aktualios įžvalgos apie klientų mokėjimų schemas bei kreditų riziką gali leisti Jums įgyvendinti kelias pelną didinančias kreditų valdymo strategijas, įskaitant veiksmingesnę rinkodarą.

Susisiekite su mumis