Intrum palieka Baltijos šalių rinkas. Aktiva finansinė grupė įgyja Baltijos šalių įmones 

Daugiau informacijos > 

Sąžiningas elgesys su klientais

Apibrėžėme 10 etiškos ir patikimos skolų išieškojimo praktikos principų, kurie gali tapti būsimo rinkos standarto pagrindu, kad su visais klientais būtų elgiamasi sąžiningai ir etiškai, neatsižvelgiant į tai, ar galioja griežti vartotojų apsaugos įstatymai, ar ne.

Intrum tikslas – tiesti kelią į tvarią ekonomiką. Mes tai darome padėdami savo užsakovams atgauti mokėjimus už prekes ir paslaugas, kad jie galėtų klestėti ir augti.

Mūsų užsakovai - maždaug 80 000 mažų, vidutinių ir didelių įmonių bei finansų įstaigų 24 Europos rinkose. Mes padedame jų klientams, tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, spręsti skolų problemas ir susigrąžinti savo finansų kontrolę. Tai savo ruožtu naudinga visai visuomenei.

Esame didžiausia Europoje kreditų valdymo paslaugų įmonė, todėl mums tenka didelė atsakomybė vykdyti savo veiklą etiškai ir tvariai. Kasdien bendraujame su daugiau kaip 250 000 asmenų, kurie susiduria su įvairaus dydžio skolomis ir skirtingomis finansinėmis problemomis. Mums svarbu gerbti ir stengtis suprasti kiekvieną individualią situaciją. Savo veiklą apibrėžiame keturiomis pagrindinėmis vertybėmis - Empathy, Ethics, Dedication ir Solutions. Esame nustatę griežtas gaires, užtikrinančias, kad „Intrum“ darbuotojai su visais elgtųsi vadovaudamiesi šiomis vertybėmis.

Vykdydami šį įsipareigojimą parengėme išsamų gairių rinkinį – „Etiško skolų išieškojimo  instrukciją“, kuri taikoma visoje mūsų veikloje.  Ji pagrįsta 10 pagrindinių etiškų ir atsakingų skolų išieškojimo paslaugų principų. Tai tvirti principai, kurie, mūsų nuomone, turėtų būti mūsų rinkos standartas.

10 etiškos ir patikimos skolų išieškojimo praktikos principų

 

  1. Skolų išieškojimo paslaugos visada turi būti vykdomos laikantis galiojančių nacionalinių teisės aktų, reglamentų, vietos rinkos elgesio ir reikalavimų taisyklių.

  2. Skolų išieškojimo paslaugos turi būti vykdomos sąžiningai ir konfidencialiai, užtikrinant, kad bet kokia asmenų pateikta informacija būtų gerbiama ir tvarkoma itin atsargiai.

  3. Skolų išieškojimo paslaugos turi būti vykdomos laikantis deramo atidumo, profesinių įgūdžių ir kruopštumo.

  4. Skolų išieškotojai turi elgtis su klientais, tiek fiziniais asmenimis, tiek įmonėmis, sąžiningai, pagarbiai ir gerbti jų privatumą.

  5. Skolų išieškotojai privalo užtikrinti, kad klientų išlaidos, mokesčiai ir palūkanų normos visada būtų teisėtos, pagrįstos ir proporcingos reikalavimui.

  6. Skolų išieškotojai privalo deramai atsižvelgti į klientų informavimo poreikius ir užtikrinti, kad visi darbuotojai, kurie bendrauja su klientais, būtų apmokyti aiškiai ir sąžiningai perduoti informaciją.

  7. Skolų išieškotojai turi atvirai, sąžiningai ir etiškai valdyti interesų konfliktus. Tai ypač svarbu kalbant apie interesų konfliktus tarp bylą tvarkančio asmens ir kliento.

  8. Skolų išieškotojai turi imtis pagrįstų priemonių, kad užtikrintų konsultacijų (tose šalyse, kuriose leidžiama teikti konsultacijas) ir diskrecinių sprendimų tinkamumą klientams.

  9. Skolų išieškotojai turi pasirūpinti tinkama klientų turto apsauga, kai yra už jį atsakingi.

  10. Skolų išieškotojai turi imtis papildomų atsargumo priemonių su pažeidžiamais klientais. Galimą pažeidžiamumą lemiantys veiksniai yra sveikatos būklė, svarbūs gyvenimo įvykiai arba ribotos žinios finansiniais klausimais. Pažeidžiamiems klientams turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, su jais turi dirbti apmokyti darbuotojai ir, jei tinkama ir įmanoma, jie turi būti perduoti atitinkamai institucijai, kad ši suteiktų pagalbą.