Intrum palieka Baltijos šalių rinkas. Aktiva finansinė grupė įgyja Baltijos šalių įmones 

Daugiau informacijos > 

Etikos kodeksas

Intrum etikos kodeksas yra pagrindas, kuriuo vadovaujasi visi darbuotojai ir verslo praktika, susijusi su „Intrum“ ir mūsų dukterinėmis įmonėmis.

Etikos kodeksas yra svarbi „Intrum“ korporatyvinio valdymo struktūros dalis su aiškiomis gairėmis, procedūromis ir informacija, kaip elgtis konkrečiose situacijose.

Etikos kodeksas patvirtina mūsų ilgalaikį įsipareigojimą ne tik laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, bet ir vykdyti savo verslą laikantis mūsų pagrindinės misijos - padėti įmonėms klestėti rūpinantis jų klientais. Šia misija vadovaujamės prisidėdami prie tvaraus vystymosi, taip pat vadovaudamiesi savo apibrėžtomis vertybėmis: Empathy, Ethics, Dedication ir Solutions.

Etikos kodeksas mūsų veikloje

Tikimės, kad visi mūsų versle dalyvaujantys asmenys, pradedant darbuotojais ir baigiant nepriklausomais rangovais, tiekėjais, agentūromis, konsultantais, išorės valdybos nariais ir kitais atstovais, laikysis šio kodekso. Dirbame tik su tais užsakovais, verslo partneriais ir tiekėjais, kurie veikia laikydamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų, taiko gerą verslo praktiką ir laikosi aukštų etikos standartų. Visi mūsų darbuotojai taip pat baigia mokymus apie mūsų etikos kodeksą.

Etikos kodeksą tvirtina Direktorių valdyba. Už politikos stebėseną, kontrolę ir metinę peržiūrą atsakinga atitikties grupė, užtikrinanti, kad apie esminius pažeidimus ar incidentus nedelsiant būtų pranešta generaliniam direktoriui ir valdybai.

Pranešimas apie Etikos kodekso pažeidimus

Mūsų darbuotojai privalo pranešti apie žinomą ar įtariamą netinkamą elgesį pagal mūsų Elgesio kodeksą ir susijusią politiką. Visus pranešimus laikome konfidencialiais ir juos galima pateikti anonimiškai, naudojantis mūsų interneto ir telefono karštosiomis linijomis.

Mūsų Etikos kodekse pateikiamos neįkainojamos gairės, kaip veikti kreditų valdymo ir finansinių paslaugų pasaulyje. Jame pateikiama vizija įmonės, kuri imasi iniciatyvos kuriant geresnę ekonomiką, kurioje įmonės ir asmenys gali saugiai ir patikimai teikti ir gauti kreditus.
Ilva Valeika, Intrum direktorė Baltijos šalyse