Paskelbta naujausia 2022 m. „European Payment Report“. Daugiau skaitykite čia >>>

Tvarumas yra mūsų įmonės pagrindas

Skatiname žmonių, įmonių ir visos visuomenės tvarumą

„Intrum“ tikslas – imtis iniciatyvos kuriant stiprią ekonomiką. Pagrindinis mūsų indėlis į tvarumą yra mūsų įsipareigojimas skatinti finansinį asmenų, įmonių ir visos visuomenės tvarumą. Esame neginčijami kreditų valdymo rinkos lyderiai, todėl suprantame, kad turime daug atsakomybių, tarp jų – ir už tvarią plėtrą. Suvokiame, kad finansinis tvarumas neatsiejamas nuo atsakomybės aplinkos ir socialinėje srityje, o kuriant stiprią ekonomiką reikia aktyvių pastangų stengiantis užtikrinti finansinį, aplinkos ir socialinį tvarumą. 

Nuo 2016 m. esame pasirašę dešimt JT pasaulinio susitarimo principų. Šia iniciatyva įsipareigojome finansiniu, socialiniu ir aplinkos požiūriu atsakingai dirbdami vis labiau prisidėti prie tvarios plėtros.

Į mūsų elgsenos kodeksą įtraukti įsipareigojimai skatinti ekonominį, aplinkos ir socialinį tvarumą bei mūsų pasaulinio susitarimo įsipareigojimai. 

Finansinis tvarumas – stipri ekonomika visiems

Laiku atlikti mokėjimai yra tvarių bendruomenių pagrindas. Norint, kad įmonės ir organizacijos augtų ir tobulėtų, būtina joms mokėti laiku. „Intrum“ būtent tai ir užtikrina. Be to, padeda žmonėms išsimokėti skolas, tad prisideda ir prie visuomenės tobulėjimo skatinimo bei tvirtos ekonomikos kūrimo.

Dirbame jau 24-iose Europos šalyse, tad ne tik turime progą prisidėti prie tvarios Europos ekonomikos plėtros kūrimo, bet ir esame už tai atsakingi. Kovodami su kyšininkavimu ir korupcija taip pat kuriame stiprią ekonomiką. Kadangi esame finansų rinkos dalyviai, kova su šiomis finansų rinkos blogybėmis mums itin svarbi. Siekdami visiškai įveikti kyšininkavimą ir korupciją, laikomės aiškiai apibrėžtos Švedijos kovos su korupcija instituto pavyzdžiu paremtos politikos. Aktyviai vadovaujamės šia politika ir siekiame, kad jos būtų laikomasi.

Aplinkos tvarumas – mūsų poveikio aplinkai apribojimas

Mūsų aplinkos politikoje nurodyta, kad siekiame daryti kuo mažiau poveikio klimato kaitai. Vadinasi, mes, finansų sektoriaus darbuotojai, turime aktyviai dirbti, kad sumažintume tiesiogiai ir netiesiogiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Ypač sunkiai dirbame siekdami sumažinti mūsų kelionių, energijos suvartojimo ir naudojamų raštinės reikmenų poveikį klimatui.

Siekdami sumažinti mūsų kelionių poveikį klimatui, kai tik įmanoma, skatiname darbuotojus rengti telefono ar vaizdo konferencijas ir vengti aplinkai žalingų kelionių. Be to, savo darbuotojus raginame, kai tik įmanoma, pakartotinai panaudoti raštinės reikmenis ir naudojantis elektroniniais dokumentais mažinti popieriaus sąnaudas.

Socialinis tvarumas – žmogaus teisės, palankios darbo sąlygos ir mokymo priemonės

Stengdamiesi kurti socialinį tvarumą, daugiausia dėmesio skiriame siekdami užtikrinti, kad mūsų darbuotojai dirbtų saugiose darbo vietose. Norėdami, kad darbuotojai turėtų kuo geresnes darbo sąlygas, kasmet juos apklausiame. Klausiame ir to, kaip jie įsivaizduoja savo tobulėjimo galimybes, ką mano apie savo vadovus, gaunamą darbo užmokestį ir priedus. Remdamiesi darbuotojų apklausos rezultatais, sprendžiame, ką dar turime padaryti tam, kad visi mūsų darbuotojai kasdieniame darbe galėtų geriausiai atsiskleisti ir tobulėti.

Mums svarbios ne tik mūsų darbuotojų, bet ir visų mūsų vertės grandinės darbuotojų žmogaus teisės bei palankios jų darbo sąlygos. Mūsų elgsenos kodekse nurodytos pagrindinės socialinės sąlygos įtrauktos ir į tarptautiniu lygmeniu pripažintas konvencijas bei deklaracijas, pavyzdžiui, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. 

Socialinį tvarumą skatinti svarbu ne tik įmonės viduje, bet ir išorėje. Įmonės išorėje socialinį tvarumą labiausiai skatiname rengdami finansinio raštingumo mokymus. Pavyzdžiui, Vokietijoje ar Prancūzijoje šviečiame žmones apie tai, kas jų laukia pasiėmus kreditą. Švedijoje rengiame kasmetį edukacinį projektą „Spendido“, skirtą vidurinių mokyklų moksleiviams ir mokytojams. 

Dalijimasis žiniomis

Norime dalytis savo patirtimi ir žiniomis su visuomene, įžvelgiame didžiulę informacijos sklaidos visuomenei naudą. Nuo 1998 m. kasmet atliekame tyrimą, kaip Europos įmones veikia laiku neatlikti mokėjimai. Kasmetėje ataskaitoje „The European Payment Report“ pristatomi šio tyrimo rezultatai. Be to, kasmet sudarome ir kasdienių Europos vartotojų finansų žemėlapį, pristatomą kasmetėje ataskaitoje „The European Consumer Payment Report“. Ataskaitų duomenys praverčia mūsų klientams, ES ir atskirų ES šalių politikams bei atskirų Europos šalių žiniasklaidos priemonėms.

Europos Komisija, plėtodama ir vertindama ES Pavėluotų mokėjimų direktyvą, vadovavosi „Intrum“ tyrimų rezultatais. 2017 m. teikdami Europos Komisijai mūsų apklausų duomenis, ir toliau bendradarbiavome su šia institucija.