Intrum palieka Baltijos šalių rinkas. Aktiva finansinė grupė įgyja Baltijos šalių įmones 

Daugiau informacijos > 

Sąlygos ir nuostatos

Informacija apie „Intrum“ ir jos dukterines įmones, partnerius bei jų teikiamas paslaugas svetainėje pateikiama siekiant supažindinti. Remiantis šia informacija, negalima parduoti jokių vertybinių popierių arba priimti kitų investicinių sprendimų.

Informacija šioje svetainėje pateikiama tokia, kokią matote, be jokių garantijų ar sąlygų, nei išreikštų, nei numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiomis numanomomis garantijomis ar tinkamumo prekybai sąlygomis, tinkamumą tam tikram tikslui arba ne. Todėl visos tokios numanomos sąlygos ir garantijos yra atmetamos.

Lankydamiesi šioje svetainėje, jūs sutinkate, kad „Intrum“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kilusius dėl šioje svetainėje naudojamos informacinės ar kitos medžiagos, ar bet kurią kitą hipertekstinę svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį prarastą pelną, verslo nutraukimą, programų praradimą ar kt., net jei mes aiškiai informuojami apie tokios žalos galimybę.

Kitos svetainės, galimai paminėtos ar nurodytos šioje svetainėje, nėra pavaldžios „Intrum“. Todėl „Intrum“ negali atsakyti už šių svetainių turinį, kaip ir už šio sąrašo pateikimą. „Intrum“ pateikia nuorodas jūsų patogumui.

Leidžiama siųstis ir spausdinti svetainėje pateiktą medžiagą, siekiant peržiūrėti, skaityti ar išsaugoti nuorodą. Bet koks kitas šioje svetainėje esančios medžiagos kopijavimas, platinimas ar modifikavimas, elektronine arba spausdintine forma, be išankstinio raštiško „Intrum Justitia“ leidimo yra griežtai draudžiamas.

Bet kokia programinė įranga, gauta internetu, nėra patikima, todėl „Intrum“ perspėja svetainės lankytojus prieš parsisiunčiant bet kokią programinę įrangą internetu apie galimą riziką.

Pirmiau nurodytos išimtys ir apribojimai taikomi tik jei numatyta įstatymuose.

Copyright © 2001–2013 „Intrum Justitia“ AB Visos teisės saugomos. Šioje svetainėje esančios medžiagos autoriaus teisės priklauso „Intrum Justitia“ AB, dukterinėms įmonėms ar jos licencijų išdavėjams.

Tam tikri teiginiai jau išleistuose spaudos pranešimuose yra tik menami. Menami teiginiai nėra istoriniai faktai. Be to, tokie žodžiai, kaip „laukti“, „tikėtis“, „tikėti“, „planuoti“, „gairės“ ir kt., yra skirti menamiems teiginiams išreikšti. Visi šie menami teiginiai yra pagrįsti esamais „Intrum Justitia“ lūkesčiais. Tačiau ateities prognozės siejamos su rizika, neapibrėžtumu ir prielaidomis, kurios gali pasirodyti klaidingos ir dėl kurių „Intrum Justitia“ faktiniai rezultatai ir esama patirtis gali labai skirtis nuo menamų rezultatų ar kitų lūkesčių, išreikštų tokiuose menamuose teiginiuose.

Rizika, neapibrėžtumas ir prielaidos, galinčios turėti įtakos „Intrum Justitia“ veiklai, yra šios: galimybė, kad ekonominės ar kitos sąlygos gali sumažinti „Intrum Justitia“ produktų ir paslaugų paklausą visame pasaulyje. „Intrum Justitia“ gebėjimas sėkmingai įgyvendinti savo augimo planą, įskaitant galimybę pasiekti finansinio lankstumo tikslus pagal sąlygas, kurias numato „Intrum Justitia“; pokyčius TVS pramonėje ir rinkose, įskaitant klientų paslaugų ir produktų pasirinkimo pokyčius; konkurencinis spaudimas, dėl kurio sumažėja kainos ir (arba) prarandama rinkos dalis; rizika, susijusi su investicijomis ir operacijomis užsienio šalyse, įskaitant užsienio ekonomines sąlygas, valiutos kurso svyravimus, reguliavimo aplinką ir kultūrinius veiksnius; „Intrum Justitia“ gebėjimas sėkmingai integruoti naujausius ir būsimus išteklius, sąjungas ir investicijas; „Intrum Justitia“ gebėjimas apsaugoti savo nuosavybės teisei priklausančią informaciją ir technologijas; galimas pagrindinio verslo turto praradimas, įskaitant duomenų centrų pajėgumus, arba telekomunikacijų jungčių ar energijos šaltinių nutraukimas; įstatymų leidybos, apskaitos, reguliavimo ir komercinės aplinkos pokyčiai, turintys įtakos „Intrum Justitia“ gebėjimui rinkti, tvarkyti, kaupti ir naudoti duomenis; „Intrum Justitia“ gebėjimas pritraukti ir išlaikyti pagrindinius darbuotojus; ir konkurencinį poveikį, kurį gali turėti „Intrum Justitia“ kainodaros ir rinkodaros strategijos.

„Intrum Justitia“ neįsipareigoja atnaujinti jokių menamų teiginių tam, kad jie atspindėtų būsimus įvykius ar aplinkybes.

Slapukai, kai apsilankote mūsų svetainėje, o mes jums galime atsiųsti „slapukų“ į jūsų kompiuterį. Slapukas yra nedidelis teksto failas arba duomenų rinkinys, kurį galite aplankyti arba saugoti savo kompiuteryje. Slapukuose nėra asmeninės informacijos. Tačiau jei pateikiate mums tokią asmeniškai identifikuojamą informaciją (pvz., registruodamiesi dėl su internetu susijusios paslaugos ar mūsų pateikto slaptažodžio), ši informacija gali būti susieta su slapuke saugomais duomenimis. Yra dvi slapukų rūšys. Failas kompiuteryje išsaugomas ilgesnį laiką ir lieka kompiuteryje, net jį išjungus. Pavyzdžiui, toks slapukas gali būti naudojamas norint prisiminti lankytojo nustatymus paskutinį kartą apsilankius tam tikroje svetainėje. Kita slapuko rūšis – „sesijos slapukas“. Kai lankotės svetainėje, sesijos slapukai laikinai saugomi jūsų kompiuterio atmintyje. Sesijos slapukai jūsų kompiuteryje ilgą laiką neišsaugomi ir išnyksta iškart, kai uždarote žiniatinklio naršyklę.
 „Intrum Justitia“ interneto svetainė sesijos slapukų nenaudoja.

Jei norite išvengti slapukų, daugelyje interneto naršyklių galite pasirinkti slapukų blokavimo parinktį, ištrinti slapukus iš kietojo disko kompiuteryje arba būti perspėtas, kad tinklalapis turi slapukus prieš slapuko saugojimą. Perskaitykite savo naršyklės instrukcijas arba naudokite pagalbos parinktį, kad sužinotumėte daugiau apie šias funkcijas. Atminkite, kad kai kurie mūsų tinklalapiai gali netinkamai veikti be slapukų.

Asmeniškai identifikuojama informacija nebus renkama be jūsų žinios arba sutikimo, taip pat ši informacija nebus parduodama arba skolinama. Tik tokiu atveju, kad jums suteiktume konkretų produktą, paslaugą ar informaciją arba apdorotume sandorį, galime paprašyti jūsų asmeninės informacijos. Ši informacija gali būti: jūsų vardas, statusas, siuntimo adresas, atsiskaitymo adresas, el. pašto adresas, telefono numeriai ir (arba) telefakso numeriai. Asmeniškai identifikuojama informacija yra renkama tik tada, kai reikia pateikti produktą, paslaugą ar informaciją, apdoroti sandorį, arba jei pateikiate šią informaciją kitais tikslais, pavyzdžiui, pateikiant darbo paraišką.