Intrum palieka Baltijos šalių rinkas. Aktiva finansinė grupė įgyja Baltijos šalių įmones 

Daugiau informacijos > 

Pranešimas apie duomenų pažeidimą

Intrum yra įsipareigojusi užtikrinti tinkamą ir proporcingą mūsų tvarkomų duomenų saugą ir priežiūros institucijai pranešti apie pažeidimą, dėl kurio tikėtina, kad atsiranda individualių teisių ir laisvių pavojus priežiūros institucijai.

Kai yra tikėtina, kad tai sukels didelį pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, mes taip pat nedelsdami turime informuoti susijusį duomenų subjektą. Jei norite padėti mums vykdyti šiuos svarbius įsipareigojimus, informuokite mus apie jums žinomus duomenų pažeidimus, spustelėdami šią forma.

Pranešimas apie duomenų pažeidimą

Pilnas adresas
– pasistenkite papasakoti kuo išsamiau.
- kurių imtasi ar bus imtasi pažeidimui sušvelninti ir sumažinti.